AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNYCH      
Doradcy metodyczni Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie informują, że odbędą się następujące formy zajęć dla nauczycieli:

szczegóły w odsyłaczu